Servis záhradného dizajnu

Záhradná architektúra v poňatí BB designu znamená zosúladenie kreativity, citu, prirodzenosti a samozrejme prirodzenej krásy.

Náplňou našej práce je komplexná ponuka pri sadovníckych úpravách okolia.

  •   návrhy sadových úprav
  •   komplexná realizácia verejnej zelene a okrasných záhrad
  •   údržba verejnej a súkromnej zelene
  •   dodávka a výsadba rastlín
  •   zakladanie jazierok, potôčikov...
  •   zakladanie trávnikov, skaliek
  •   strešné záhrady
  •   mobilná zeleň
  •   návrhy prvkov drobnej záhradnej architektúry
  •   poradenstvo v rámci predajne okrasných drevín na Zlatomoraveckej ceste v Nitre

Prečo sa obrátiť na nás

Firma BB design ponúka svojím zákazníkom komplexné služby od návrhu, servisu, poradenstva až po dodanie živého materiálu. Každému navrhovanému priestoru sa snažíme dodať osobitosť, podčiarknuť a vyzdvihnúť zaujímavé prvky. Našou úlohou je zároveň aj vdýchnuť do realizovaného priestoru kus z čarovnej prírody, ktorý však v každom prípade musí ladiť a dotvárať príslušný objekt. Spojenie oboch línií interiéru aj exteriéru musí odzrkadľovať spoločnú myšlienku.
Rozmanitosť okolitého sveta ponúka obrovské možnosti vo výbere umeleckých prvkov a inšpirácií. Z toho dôvodu si BB design vytvára svoj vlastný štýl, ktorý nemusí vždy korešpondovať s aktuálnymi trendmi.

Ukážka návrhu a realizácie zelene hotela Tartuf Beladice

Ako pracujeme

Nevyhnutným krokom pri každej budúcej realizácii je osobné stretnutie s klientom. Ujasniť si treba predstavy a požiadavky, ktoré transformujeme do reality.
Ako na to:

1. aký je terén (rovina, svah)
2. okolie budúcej záhrady
3. jeho reálne podmienky
4. orientácia svetových strán
5. poloha slnka a tieňu z pohľadu nárokov rastlín
6. veľkosť a vek rastlín
7. špeciálne druhy drevín
8. financie

Konkretizáciou predstáv je prvotná skica alebo až následný finálny návrh, ktorý je už spojený s rozpočtom a kompletným zoznamom rastlín. Nasleduje realizácia projektu.

Servis záhradného dizajnu

zahrada-servis-6
zahrada-servis-5
zahrada-servis-1
zahrada-servis-4
zahrada-servis-2
zahrada-servis-3

Tags: interiérový design, interiérový dizajn, dizajn

Logo Footer

BB design, s.r.o., Bratislavská cesta 5, Nitra
info@bbdesign.sk

BB design, s.r.o. na