• Úvod

Okrasné dreviny

Pri výbere drevín, vychádzame hlavne z priestorových možností záhrady, ale taktiež z rozmerov a tvaru jednotlivých vysádzaných druhov. Výber ovplyvňuje samozrejme aj termín kvitnutia a farba kvetov, olistenie, jesenné zafarbenie, charakter plodov...Ich vzájomná symbióza by mala vytvárať harmonický celok.
Na základe umiestnenia v priestore, rozoznávame základné druhy drevín:
kostrové, doplnkové, výplňové, podrastové a kroviny.

Kostrové - základné dreviny

Sú zdanlivo nenápadné časti, ale stmeľujú všetky záhradné prvky do jednej celosti. Často ide len o jeden či dva stromy, ktoré sú spočiatku malé, ale po čase si vytvoria svoju nezameniteľnú pozíciu. Z toho dôvodu by mali byť dlhoveké a podľa možností odolné voči mnohým škodcom a chorobám. Vhodné sú najmä vždy zelené ihličnany. Pozične sa umiestňujú na konci záhrady, kde uzatvárajú pohľad alebo na okraj, kde ho rámujú.

Doplnkové dreviny

Môžu dopĺňať základné dreviny. Zväčša ide dreviny cudzieho pôvodu, ktoré dokážu na seba pripútať väčšiu pozornosť, ale na druhej strane nedokážu vytvoriť základ pre záhradu. Ich hlavnou úlohou je zatraktívniť kompozíciu vo vegetačnom období. Veľmi vhodné sú na to vždy zelené kry alebo mnohé druhy kvitnúcich listnatých stromov. V tomto prípade dlhovekosť nie je podstatná, nakoľko po čase môžeme tieto dreviny vymeniť.

Výplňové dreviny

Majú len dočasnú funkciu v záhrade. V období, keď ostatné komponenty v záhrade sú v útlme, oni dokážu dodať farebnosť a príťažlivosť. Ide zväčša o rýchlorastúce druhy, ktoré majú krátkodobé pôsobenie. (10 rokov)

Podrastové dreviny

Ide o stredné alebo nižšie kry, ktorá dobre znášajú zatienenie. Používame ich v niektorých tienistých častiach záhrady ako náhradu za trávnik.

Kroviny

Svojím charakterom majú nenahraditeľné miesto v záhrade. Svojou originálnou farebnosťou kvetov či plodov, dokonale dotvárajú kompozíciu.

Ukážka obnovy nami vytvorenej záhrady vrátane využitia okrasných drevín

Okrasné dreviny

zahrada-okrasne-dreviny-5
zahrada-okrasne-dreviny-1
zahrada-okrasne-dreviny-3
zahrada-okrasne-dreviny-6
zahrada-okrasne-dreviny-4
zahrada-okrasne-dreviny-2

Tags: interiérový design, interiérový dizajn, dizajn

Logo Footer

BB design, s.r.o., Bratislavská cesta 5, Nitra
info@bbdesign.sk

BB design, s.r.o. na